Securitate si sanatate in munca
 

Situatii de urgenta (PSI)

INTACT SERV ofera in domeniul situatiilor de urgenta (psi) consultanta de specialitate in conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor si Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilã.

Principalele activitati prestate in domeniul situatiilor de urgenta sunt urmatoarele:

Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea nr. 307/2006, Normele Generale de aparare impotriva incendiilor si Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, astfel:

 • Documentar de instruire pentru toate fazele de instruire;
 • Tematica pentru toate fazele de instruire
 • Fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta
 • Decizii de numire a factorilor responsabili

Consiliere lunara

 • efectuare instructaj introductiv general;
 • supraveghere la efectuarea instructajului la locul de muncă;
 • supraveghere la efectuarea instructajului periodic;
 • participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
 • monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
 • emiterea de decizii / autorizatii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilitati, lucrul cu foc deschis, etc.;
 • realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă cu prilejul vizitelor de control;
 • exercitii practice cu angajatii, pentru punerea in aplicare a planului de interventie (utilizarea stingatoarelor, exercitii de evacuare, etc.).

Evaluarea riscurilor de incendiu

TARIFELE SUNT NEGOCIABILE, IN FUNCTIE DE COMPLEXITATEA MESERIILOR SI ACTIVITATILOR, PRECUM SI NUMARUL DE SALARIATI