Securitate si sanatate in munca
 

Protectia mediului

Oferim servicii in domeniul protectiei mediului dupa cum urmeaza:

ELABOREA DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA OBTINERII URMATOARELOR DOCUMENTE:

 • Avizul / acordul de mediu;
 • Avizele/autorizatiile sanitare, avizele/autorizatiile de gospodarire a apelor, precum si acordarea de asistenta la aplicarea celor prevazute în acestea.

ACTIVITATI DESFASURATE IN SPRIJINUL CLIENTULUI:

 • Evaluarea initiala de mediu privind gradul de conformitate cu prevederile legii protectiei mediului si ale celorlalte acte normative din domeniu, a principalelor probleme de mediu rezultate din activitatile desfasurate de societatile comerciale;
 • Identificarea aspectelor de mediu cu impact asupra activitatilor existente, a activitatilor noi sau a celor extinse, în vederea derularii procedurilor de reglementare pentru obtinerea actelor de reglementare dupa caz – aviz de mediu, acord de mediu, autorizatie/autorizatie integrata de mediu;
 • Furnizarea de informatii necesare pentru elaborarea evaluarilor de mediu, evaluarilor impactului asupra mediului, a bilanturilor de mediu si a rapoartelor de amplasament, cerute de autoritatile competente;
 • Asigurarea de informatii actualizate din domeniul reglementarilor legale privind protectia mediului si acordarea de consultanta pentru desfasurarea activitatilor în concordanta cu respectarea acestora;
 • Identificarea surselor de poluanti si acordarea de consultanta în vederea protectiei factorilor de mediu – apa, aer, sol;
 • Asistenta la încheierea contractelor de asigurare cu utilitati a modului în care sunt respectate cerintele contractuale astfel încât impactul instalatiilor cu mediul sa fie minime;
 • Instruirea angajatilor societatilor comerciale privind importanta strategica a protectiei mediului, a problemelor de mediu în general si a impactului activitatii fiecaruia asupra mediului;
 • Utilizarea si eliminarea în conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, pe timpul transportului, depozitarii substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri, în conformitate cu legislatia specifica;
 • Valorificarea si transportul deseurilor, în conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, precum si gospodarire, colectare, stocare, depozitare temporara a acestora, în conformitate cu prevederile legislatiei specifice;
 • Gestionarea anvelopelor uzate, bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase, vehiculelor scoase din uz, uleiurilor uzate, a deseurilor de echipamente electrice si electronice care au reglementari legale specifice.

ELABORAREA URMATOARELOR DOCUMENTE:

 • Intocmirea raportarilor lunare/trimestriale/anuale privind gestiunea deseurilor, a ambalajelor, a cantitatilor de poluanti emisi în atmosfera, a activitatii de protectie a mediului etc. catre Organismele abilitate;
 • Intocmirea / actualizarea evidentei – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare, fise tehnice – a substantelor si preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor si ambalajelor acestora si furnizarea de informatii si date cerute de autoritatile competente conform legislatiei specifice în vigoare;
 • Gestiunea deseurilor – surse, tipuri, compozitie si cantitati – rezultate din activitatea desfasurata, a locurilor de stocare si furnizarea de informatii si date cerute de autoritatile competente conform legislatiei specifice în vigoare, precum si acordarea de consultanta privind modul de gospodarire a ambalajelor folosite si/ sau rezultate de la substantele si/sau preparate periculoase sau rezultate din activitatile curente.

TARIFELE SUNT NEGOCIABILE, IN FUNCTIE DE COMPLEXITATEA MESERIILOR SI ACTIVITATILOR, PRECUM SI NUMARUL DE SALARIATI