Securitate si sanatate in munca
 

Medicina muncii

In conformitate cu legislatia de Medicina Muncii, angajatorul trebuie sa asigure angajatilor servicii medicale preventive, incheind un contract cu o unitate medicala autorizata in acest sens.

Scopul Medicinei Muncii

Medicina Muncii face parte din managementul riscului profesional si presupune actiunea convergenta a angajatorului, angajatilor si a medicilor.
Rolul ei este de a evalua starea de sanatate a angajatilor in relatie cu mediul de munca si de a oferi consultanta angajatorilor privind factorii de risc profesionali si modalitatea de evitare a acestora.

Ce sunt controalele de medicina muncii

•    Sunt un complex de examinari medicale de diferite specialitati
•    Sunt prevazute de catre lege ca facand parte din contractul de munca
•    Sunt stabilite de catre lege pentru fiecare meserie in parte

Asistenta de Medicina Muncii include:

•    Examinari medicale de profil – specifice activitatii fiecarei firme
•    Examinari obligatorii:
•    Controale initiale – inaintea angajarii, dupa schimbarea locului de munca, in cazul aparitiei unor factori de risc suplimentari
•    Controale periodice
•    Activitati preventive

Programul de activitati preventive este stabilit in mod individual cu fiecare firma in parte pentru o adaptare optima a acestuia la nevoile firmei.

TARIFELE SUNT NEGOCIABILE, IN FUNCTIE DE COMPLEXITATEA MESERIILOR SI ACTIVITATILOR, PRECUM SI NUMARUL DE SALARIATI