Securitate si sanatate in munca
 

Implementare sistem integrat

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT: CALITATE – MEDIU – SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

ISO 9001- Sistemul de Management al Calitatii

Acest standard stabileste cerintele pentru un Sistem de Management al Calitatii, care prevede:
•    Identificarea proceselor desfasurate, a modului de desfasurare si a legaturilor dintre ele;
•    Documentarea Sistemului de Management al Calitatii prin Manualul Calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale si instructiuni de lucru;
•    Stabilirea modului de elaborare, verificare, aprobare a documentelor si nivelele de responsabilitate implicate, precum si a regulilor de difuzare si retragere a documentelor;
•    Stabilirea regulilor de efectuare a modificarilor in documente si date;
•    Stabilirea regulilor privind documentele externe;
•    Cerinte referitoare la identificarea, pastrarea, protectia, retragerea si arhivarea inregistrarilor calitatii, a caror mentinere demonstreaza functionarea Sistemului de Management al Calitatii.

ISO 14001-Sistemul de management de mediu

Este un standard de larga recunoastere internationala care contine cerinte obligatorii referitoare la respectarea legislatiei sau altor reglementari de mediu aplicabile si reprezinta standardul de referinta pentru implementarea unui sistem de managementul mediului propus de specialistii forului international de standardizare. Si toate acestea in vederea sprijinirii organizatiilor interesate in atingerea obiectivelor referitoare la mediu si a celor economice, dar si aspecte de ordin strategic si concurential, prin sustinerea protectiei mediului si a prevenirii poluarii.
Un SMM este acea componenta a sistemului general de management al organizatiei alcatuita din structura organizationala, planificarea, responsabilitatile, procesele, practicile, procedurile si resursele care ajuta la construirea, implementarea, realizarea, revizuirea si mentinerea politicii de mediu a organizatiei. Implementarea unui SMM permite organizatiei nu doar sa corespunda asteptarilor privind performanta sa de mediu, ci si sa isi controleze costurile si sa se conformeze legislatiei si regulamentelor de mediu.

OHSAS 18001-Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) este modelul de sistem de management privind sanatatea si securitatea ocupationala cu cea mai larga recunoastere internationala.
OHSAS 18001- are aceeasi structura ca si ISO 14001, dar este compatibil si cu alte modele de sisteme de management. Acest fapt simplifica implementarea lui in cadrul organizatiilor.

TARIFELE SUNT NEGOCIABILE, IN FUNCTIE DE COMPLEXITATEA MESERIILOR SI ACTIVITATILOR, PRECUM SI NUMARUL DE SALARIATI