Securitate si sanatate in munca
 

Formare profesionala

SC INTACT SERV BRĂILA este formator de formare profesională, conform prevederilor OU 129/ 2000, organizează curs in domeniul securităţii si sănătăţii în muncă, pentru ocupaţia inspector protecţia muncii, dupa cum urmează:

•    Curs NIVEL MEDIU cu durata de 90 ore
Cerinţele minime de înscriere la curs sunt:
–    Studii în învăţământul postliceal în profil tehnic; dovada absolvirii învăţământului postliceal se va face pe baza prezentării diplomei de absolvire în original şi a fotocopiei de pe aceasta, originalul urmând a fi returnat imediat după confruntarea datelor.

•    Curs NIVEL DE BAZĂ cu durata de 50 ore;
Cerinţele minime de înscriere la curs sunt:
–    studii in învăţămantul liceal filiera teoretică in profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic; dovada absolvirii învăţământului liceal se va face pe baza prezentării diplomei de absolvire în original şi a fotocopiei de pe aceasta, originalul urmând a fi returnat imediat după confruntarea datelor.

Menţionam ca ambele cursuri faţă de prevederea anexei nr. 6/ HG. 1455/ 2006, au prevăzut suport de curs de psihologia muncii.

La nivelul organizaţiei dumneavoastră, corespunzator legislatiei în vigoare, respectiv L 319/ 2006, art.21, se impune pregătirea unui lucrător desemnat cu raspundere in domeniul SSM, respectiv curs de nivel mediu.

În situatia in care la nivelul organizatiei functioneaza si Comitet de Securitate si Sanatate in munca, se impune conform prevederilor aceluiaşi act normativ, pregatirea reprezentantilor lucratorilor, respectiv curs de nivel bază. Numărul reprezentantilor lucratorilor vor fi stabiliţi conform prevederilor art.60(2)/ HG. 1455/ 2006.

Înscrierile la curs se vor realiza în ordinea confirmării (prin fax / telefon, in zilele de luni- vineri intre orele 09.00 – 17.00) participării lucrătorilor desemnaţi din organizaţia dumneavoastră, iar în termen de trei zile de la confirmare este necesar a se încheia, la sediul formatorului de formare profesională, contractul de formare profesională; în situaţia depăşirii termenului, solicitarea dumneavoastră va fi onorată în una din seriile următoare de curs.

Valoarea contravalorii cursului poate fi achitată în maxim două săptămâni de la începerea cursului. Factura va fi eliberată la sediul furnizorului, in prima zi de curs.